Wij Buurtsportcoaches

Wij Buurtsportcoaches is het landelijke netwerk voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Wij zijn een netwerk voor en door buurtsportcoaches. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit. Dat doen we door:

- Ervoor te zorgen dat buurtsportcoaches van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren door (digitale) ontmoetingen te faciliteren;

- Met buurtsportcoaches en betrokken partijen een basisnorm voor kwaliteit vast te stellen;

- Volwaardige gesprekspartner te zijn voor het ministerie van VWS, opleiders en andere stakeholders waarbij we de belangen van de beroepsgroep vertegenwoordigen.

Ambassadeurs gezocht!

Stemmen BSC v/h jaar 22-23

Nieuwsbrief

Buurtsportcoach ontmoeting

Kennisteams en netwerk

Buurtsportcoach panel

Nieuws

Podcasts

Sport in de buurt

Inspiratie voor de BSC

Webinars en bijeenkomsten

Over ons

Aankomende evenementen

dinsdag 31 december 2024